"JURYSTA" Kancelaria Prawna jest kancelarią prawną działającą na terenie m. st. Warszawa jak również całego kraju. Głównym przedmiotem działalności jest dochodzenie odszkodowań.


Naszym celem jest zapewnienie osobom poszkodowanym profesjonalnej pomocy w uzyskaniu należnego im odszkodowania i zadośćuczynienia.


Działając w imieniu swoich Klientów, Kancelaria występuje o odszkodowanie, rentę i zadośćuczynienie, które w konkretnej sprawie mogą wystąpić niezależnie od siebie jak również mogą być dochodzone w ujęciu łącznym. Poszkodowany za pośrednictwem Kancelarii może domagać się świadczeń za zniszczone rzeczy, kosztów leczenia bądź nabycia leków lub sprzętu medycznego, jak również kosztów dojazdu zarówno poszkodowanego na konsultacje lekarskie oraz osób bliskich odwiedzających poszkodowanego w placówce medycznej.

 • Twoje zaufanie
  jest dla nas zobowiązaniem

  slide1
 • Jesteśmy zawsze
  po Twojej stronie

  slide1
 • Pracujemy z ludźmi
  i dla ludzi

  slide1
 • Każdy ma prawo do godnego odszkodowania

  slide1
 • Zawsze jesteśmy gotowi
  by przyjść z pomocą

  slide1
 • Każdy ma prawo do godnego odszkodowania

  slide1
ZGŁOŚ WYPADEK »

Kancelaria reprezentuje swoich mocodawców na etapie negocjacji z towarzystwem ubezpieczeniowym lub innym podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody.
W przypadku niezadawalającego efektu polubownych działań reprezentujemy poszkodowanych w postępowaniu


Kancelaria Radcy prawnego - odszkodowania Warszawa

sądowym bez udziału innych pośredników. W postępowaniu sądowym występujemy o ustalenie odpowiedzialności odpowiednich podmiotów za negatywne skutki dla poszkodowanych, które mogą powstać w przyszłości, a które mają bezpośredni związek z zaistniałą szkodą.


Odszkodowania Warszawa


Pomagamy dochodzić odszkodowań z tytułu różnych zdarzeń szkodowych, w tym m. in.:

 • wypadki drogowe (OC, AC, NNW),
 • błędy lekarskie (medyczne) - zakażenia szpitalne,
  błędy związane z porodami, błędna diagnoza lekarska itp.,
 • wypadki w gospodarstwach rolnych (prace żniwne,
  inne prace rolnicze),
 • słupy i sieci energetyczne, telefoniczne,
 • zdarzenia losowe (zalanie, pożar, upadki na
  chodnikach, niewłaściwie utrzymane drogi itp.),
 • przewoźnika lotniczego (odwołanie lotu, opóźnienie lotu, uszkodzenie lub zaginięcie bagażu).

ZGŁOSZENIE WYPADKU ON-LINE

Zgłoszenie zostanie przesłane do naszego doradcy, który następnie skontaktuje się z Państwem telefonicznie bądź mailowo oraz bezpłatnie udzieli wskazówek dotyczących dalszego postępowania.

Imię i Nazwisko Opis zdarzenia
Numer telefonu
Adres E-mail Dodaj załączniki ZGŁOŚ WYPADEK »